Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Valhein liên quân ( Thợ Săn Ác Quỷ ) - Blog Trần Văn Thông

Valhein liên quân ( Thợ Săn Ác Quỷ ) - Blog Trần Văn Thông: Valhein (cái tên khác là Thợ Săn Ác Quỷ) là một xạ thủ toàn diện trong liên quân, với ưu điểm là khả năng làm choáng liên tục, nên rất được yêu thích

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Cách lên đồ và ngọc bổ trợ cho Valhein - Blog Trần Văn Thông

Cách lên đồ và ngọc bổ trợ cho Valhein - Blog Trần Văn Thông: Chào mọi người, trong bài biết này mình sẽ hướng dẫn cho các chi nhất về các cách lên trang bị và ngọc bổ trợ cho Valhein Liên Quân Mobile.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019