Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

Giới thiệu các thuộc tính trong vltk mobile - Blog Trần Văn Thông

Giới thiệu các thuộc tính trong vltk mobile - Blog Trần Văn Thông: Các dòng thuộc tính trong vltk mobile giúp gia tăng lực chiến cho nhân vật xuất hiện chủ yếu trong giám định trang bị, hoặc có trong các Đá Hồn công dụng phòng thủ hoặc tấn công.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Hướng dẫn kích hoạt Tuyệt Học VLTK Mobile - Blog Trần Văn Thông

Hướng dẫn kích hoạt Tuyệt Học VLTK Mobile - Blog Trần Văn Thông: Hệ thống Bí Kíp Tuyệt Học cùng ra mắt với phiên bản mới Hoa Sơn Kiếm Hội. Bí Kíp Tuyệt Học đã mở ra một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn mới cho các người chơi VLTK Mobile. Tuyệt Học là hệ thống cao cấp hơn Bí Kíp Môn Phái. Mục lục ẩn 1 Điều kiện kích hoạt Tuyệt Học Vltk mobile 1.1 Tuyệt Học Môn Phái 1.2 Mảnh Tuyệt Học 1.3 Bí …

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021