Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Khắc chế Volibear mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi - Blog Trần Văn Thông

Khắc chế Volibear mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi - Blog Trần Văn Thông: Để khắc chế Volibear rừng các bạn nên sử dụng các tướng đi rừng nhanh như: Rek'Sai, Ivern, Kindred, Kayn, Rammus,...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét