Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

Bảng reset rank Liên Quân mùa 22 : Thời gian đóng xếp hạng mùa 21 - Blog Trần Văn Thông

Bảng reset rank Liên Quân mùa 22 : Thời gian đóng xếp hạng mùa 21 - Blog Trần Văn Thông: Theo dự kiến, chế độ đấu xếp hạng trong Liên Quân mùa 21 sẽ kết thúc vào 19/04/2022. Theo đó, quá trình reset rank mùa 22 sẽ bắt đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét